Fyziotrend JM

Svou terapii soustřeďuji na individualitu klienta a snažím se pro každého najít vlastní cestu ke zlepšení.

JAK PROBÍHÁ TERAPIE

01

Úvodní terapie

Nejprve se budu ptát na základní informace, které se mohou s nejvyšší pravděpodobností týkat zdravotního problému, se kterým přicházíte.

02

Kineziologické vyšetření

Dále terapie pokračuje komplexním kineziologickým vyšetřením (které se provádí ve spodním prádle).

03

Metody a techniky

Poté přichází čas na cíleně zvolené metody a techniky na podkladě předchozího vyšetření, které si zvolím pro řešení Vašeho konkrétního problému.

TECHNIKY TERAPIE

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Pod techniky měkkých tkání nespadá pouze klasická masáž. Měkké tkáně jsou přítomny takřka všude na lidském a v podstatě obklopují celou pohybovou soustavu. Aby pohybová soustava fungovala tak jak má, musí se tyto měkké tkáně pohybovat volně a bez odporu. Je třeba, aby byly vzájemně posunlivé ve všech svých vrstvách – kůže, podkoží a fascie. Problém této složky lidského těla začneme vnímat až tehdy, kdy je její funkce narušena a působí nám potíže. Mezi techniky měkkých tkání dále patří například protahování nebo postizometrická relaxace.

TRAKCE A KLOUBNÍ MOBILIZACE

V případě kloubní blokády, tedy v případě omezeného pohybu v kloubu bez patologických strukturálních změn, je nutno využít kloubních mobilizací nebo trakcí. Jedná se o nenásilné a postupné obnovování kloubní hybnosti. Příčin, kdy může dojít k omezení pohybu v kloubu je opravdu mnoho. Mezi nejčastější však rozhodně patří přetěžování a nesprávné zatěžování kloubu. Mezi místa, kde dochází ke kloubním blokádám nejčastěji, patří krční páteř, hrudní páteř, bederní páteř, oblast SI skloubení nebo třeba ramenní kloub. Trakce jsou velmi účinné u tzv. kořenových syndromů.

DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE

Metoda Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je velmi úzce spjata s profesorem Pavlem Kolářem – v současnosti nejznámějším českým fyzioterapeutem. Je založena na tom, že svaly lidského těla jsou ovlivňovány ve své funkci nejen lokomočně (pohybově) ale také posturálně (stabilizačně). Posilování svalů nevychází pouze z jejich anatomické funkce, kdy jsou cvičení odvozena z úponu a začátku svalu. To však nestačí a je nutno uvažovat o tom, že jednotlivé svaly jsou zapojovány v tzv. biomechanických řetězcích. Biomechanické řetězce se však nedají určit pouze ze zmiňovaného začátku a úponu svalu. Metoda DNS se zaměřuje na lepší aktivaci řídících procesů centrální nervové soustavy (CNS). Pacienti jsou dle svého aktuálního stavu nastavováni do jednotlivých pozic, které vycházejí z vývojové kineziologie. Tato metoda je často využívána například při dlouhodobých bolestech zad.

SENZOMOTORICKÁ STIMULACE

Senzomotorická stimulace je další technikou, která nám umožňuje ovlivňovat pohybový systém přes informaci z centrální nervové soustavy (CNS). Dochází zde totiž k provázanosti informace dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické). Právě porucha přenosu této informace má neblahý vliv na provedení pohybu. K poruše aferentace může dojít třeba při neurologických problémech, kloubních poraněních nebo při dlouhodobém přetěžování určité oblasti lidského těla. Tato metoda byla v Česku zavedena profesorem Jandou a paní Vávrovou. Nabízí široké spektrum využití v praxi s množstvím cvičebních pomůcek (nestabilní plochy, overball, therraband a mnoho dalších) a tak se může snadno stát, že vás cvičení bude bavit.

PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE

Do třetice metoda ovlivňující centrální nervový systém (CNS). Principem metody Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) je vílené ovlivňování motorických neuronů v míše. Děje se tomu díky dostředivým impulzům, které vycházejí ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů. To jsou receptory ovlivňující polohu a pohyb člověka. Tyto motorické neurony jsou dále ovlivňovány z vyšších motorických center. Tato centra reagují na informace ze zrakových, sluchových a dotykových receptorů. Základem metody PNF jsou přesně vedené speciální hmaty a pohyby, které jsou buď aktivní nebo pasivní. Pohyb se provádí buď bez odporu, ale ve většině případů je častější adekvátně zvolený odpor. Pozice pro cvičení PNF jsou velmi variabilní a často je metoda PNF kombinována s jinými metodami.

KINESIOTAPING

Stále populárnější metoda, která využívá jedinečné vlastnosti speciálně upravené elastické lepící pásky. Metoda kinesiotaping má opravdu široké využití a dá se aplikovat takřka na cokoliv. Princip léčby je založen na aktivaci nervové a oběhové soustavy člověka. Metoda vychází z poznatků fyziologie a kineziologie lidského těla. Ač je kinesiotaping metoda účinná, jedná se o sekundární terapii. To znamená, že je důležité, aby její samotná aplikace byla spojena s terapeutickým zákrokem. Tím se efekt terapie navyšuje. Pacient si v podstatě odnáší terapii domů a prodlužuje tak její účinek.

Mgr. Jakub Mertlík

Fyzioterapii se věnuji od roku 2007 a svou soukromou praxi zaměřuji převážně na práci se sportovci, dospělými a staršími dětmi. Terapii se snažím soustřeďovat vždy na individualitu klienta a tím najít pro každého vlastní a co možná nejrychlejší cestu ke zlepšení a následnému úplnému uzdravení.

Má práce je zaměřena zejména na prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému jako jsou svalové dysbalance, vadné držení těla, bolesti páteře a kloubů a další. Dále řeším také poúrazové a pooperační stavy. 

Velmi rád se věnuji aktivním sportovcům a sportovní fyzioterapii celkově, jelikož sport je pro mě osobně celoživotní vášní. 

Sport v kombinaci se znalostmi kineziologie, anatomie a biomechaniky lidského těla mi umožňuje lépe porozumět etiologii konkrétního zdravotního problému a to nejen u sportovců. Pacienty se snažím vést k důležité spolupráci pomocí aktivní terapie.

ČÍST VÍCE

Ve své komplexní terapii využívám především senzomotoriku, koncept PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, techniky vycházející z vývojové kineziologie (funkční dynamické stabilizace čerpající z Australské školy, Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře), kompenzační cvičení, techniky měkkých tkání a mobilizační techniky. Velmi často obohacuji svou terapii metodou kinesiotapingu, který díky svým specifickým vlastnostem prodlužuje efekt terapie. Znamená to tedy, že klient si odnáší terapii domů. Kromě fyzioterapie se věnuji trenérské tenisové činnosti a každoročně se zúčastňuji tenisových kempů u nás a ve Švýcarsku.

Věřím, že budete rádi využívat mé služby a zkušenosti.

Těší se na Vás

Můj profesní životopis

TÝM

Vojtěch typl

Fyzioterapii se věnuji pět let převážně ve sportovním prostředí🏒🏑🎾🥋
V terapii využívám současné fyziotrendy
🦴🦿👨‍🔧

Zaměřuji se převážně na zranění a bolesti pohybového aparátu💪👨‍🏭🏃‍♂️

Do práce vkládám velkou energii a nadšení🙋🏻‍♂️

MICHAELA JANÍČKOVÁ

Fyzioterapii se věnuji od roku 2018, mám zkušenosti s ambulantní i lůžkovou fyzioterapií. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě a poté na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Během bakalářského studia jsem absolvovala dvouměsíční zahraniční stáž v Bavorsku na rehabilitační klinice, kde jsem pracovala s pacienty po ortopedických operacích. 

číst více
Chci, aby moji pacienti z terapie odcházeli pokud možno uzdravení a zažili tak znovu pohyb bez bolesti nebo alespoň s vědomím, že jsou na správné cestě k uzdravení a odnesli si pocit fyzické i psychické úlevy. K tomu je potřeba dostatek času a správně zvolená terapie, která vychází z kvalitně provedené diagnostiky – tedy z poctivě odebrané anamnézy a komplexního vyšetření.
Zaměřuji se na diagnostiku, prevenci a terapii poruch a bolestí pohybového aparátu především u dospívajících a dospělých a u aktivně sportovních jedinců. Sama jsem sportovně aktivní. Miluji pohyb, víkendy trávím v horách nebo na skalách. Mám také zkušenosti s neurorehabilitací, především u pacientů po cévní mozkové příhodě a u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
Ve své terapii využívám nejčastěji mobilizace a měkké techniky, kinesiotaping, prvky z konceptu DNS, metody Ludmily Mojžíšové, Brunkow metody, Senzomotorické stimulace, Klappova lezení, McKenzie konceptu.  Své pacienty vedu k aktivnímu přístupu během terapie s důrazem na kvalitní edukaci.

MARKÉTA KARCOLOVÁ

REFERENCE

Fyziotrend mohu všem opravdu vřele doporučit. Oceňuji profesionální a individuální přístup se snahou najít konkrétní řešení problému „na míru“ i milé a příjemné vystupování a konverzaci v průběhu terapie. Jakub Mertlík se nebál se mnou pracovat v průběhu těhotenství ani šestinedělí, obdobích, kdy je málokterý terapeut ochoten ženu vzít. Objednal mne vždy rychle a doslova mne tak zachránil už dvakrát od utrpení, které mi skýtalo zablokované SI skloubení, nejprve u levé (ve druhém trimestru těhotenství) a pak u pravé kyčle (těsně po porodu), kdy jsem nemohla pořádně chodit ani se jinak hýbat a po porodu mi to velmi komplikovalo péči o miminko. Jsem moc ráda, že teď již vím, na koho se obrátit, vždy když se naskytne podobný problém.

Lucie Mašková
učitelka na mateřské dovolené

Pro mě, jakožto vrcholové sportovce je velmi důležité moje tělo a to aby fungovalo správně. Jakub mi vždycky pomohl a poradil, kdykoliv se něco pokazilo. Nejvíce si cením jeho ochoty a přátelského, ale zároveň profesionálního přístupu.

Vojtěch Bagin
sportovec, student

Jakub is  well talented, well educated, well motivated and most of all gifted instructor. I found him by coincidence and he became a part of our family. A kind professional.

Helena Davidová
kreativec

Kuba je fyzioterapeut, kolega kterého bych hned doporučil. Samozřejmostí je vysoká úroveň vzdělání, které zvyšuje prostřednictvím specializovaných kurzů. Praktické znalosti uplatňuje nejen v ordinaci, ale také ve sportovním prostředí. Sám jsem s ním spolupracoval v rámci florbalové reprezentace U19. Krom toho, že je Kuba odborník, přináší i určitou nadstavbu. Totiž pohodu, humor a odlehčení situací v dnešním uspěchaném a stresovaném světě.

Jakub Hemr
fyzioterapeut

Jakuba můžu také vřele doporučit. Je prima, že má svěží přístup k věci. Hlavně oceňuji elán a nadšení ve svém oboru – někteří fyzio a další lidé z oboru lékařství jsou vyhořelí (není se někdy čemu divit), ale tady tohle nehrozí, takže každého člověka bere individuálně a nemám pocit, že by měl nějaké 100 % zajeté postupy řešení, ale zamyslí se nad každým člověkem zvlášť. Zábavné podání terapie je taky příjemný bonus:)

Lucie Dědičová
instruktorka Pilates a Port de bras

CO NABÍZÍME

V

Vstupní vyšetření

Kineziologický rozbor

Nejprve se budu ptát na základní informace, které se mohou s nejvyšší pravděpodobností týkat zdravotního problému, se kterým přicházíte.

 

1500 Kč / 55 miN

T

Terapie

Kdykoliv po úvodním vyšetření

Terapie pokračuje komplexním kineziologickým vyšetřením (prováděno ve spodním prádle). Poté přichází čas na cíleně zvolené metody a techniky na podkladě předchozího vyšetření, které si zvolím pro řešení Vašeho konkrétního problému.

 

1200 Kč / 55 miN

R

REKONDIČNÍ MASÁŽ

 

Je určena pro všechny sportovce i nesportovce, kteří si chtějí upevnit zdraví, posílit organismus nebo chtějí pouze dopřát svým svalům chvíli relaxace.

 

1200 Kč / 50 miN

Storno

Objednanou terapii je nutno zrušit minimálně 24 hodin předem. V případě neomluvení sjednaného termínu alespoň 24 hodin předem je terapie hrazena klientem v PLNÉ výši. Děkujeme za pochopení.

REZERVUJTE SI TERMÍN

KONTAKT

FYZIOTREND JM

Ostrovského 253/3

150 00 Praha 5 – Smíchov

2. patro, dveře 2.109

Vždy rozhodně doporučuji objednání předem a to buď telefonicky nebo přes objednávkový formulář na webových stránkách.

Ordinační hodiny

Pondělí      08 – 17 h

Úterý          14 – 19 h

Středa        08 – 17 h

Čtvrtek      08 – 13 h

Pátek         08 – 16 h

Jiný termín je možné domluvit dle individuální domluvy na +420 732 984 303 nebo na emailu fyzio.trendjm@gmail.com

FYZIOTREND JM

Mgr. Jakub Mertlík

Fügnerova 772

Kostelec nad Orlicí

51741

IČ: 01967550

+420 732 984 303

V případě, že zrovna pracuji a telefon Vám nezvedám, napište mi SMS a ozvu se Vám zpět. Děkuji.