Průběh terapie

POSTUP TERAPIE VE TŘECH KROCÍCH

Úvodní terapie (kineziologický rozbor)

Kineziologické vyšetření

Metody a techniky

1. Každá úvodní terapie se skládá z krátké anamnézy, kdy se budu ptát na základní informace, které se mohou s nejvyšší pravděpodobností týkat zdravotního problému, se kterým přicházíte.
2. Dále terapie pokračuje komplexním kineziologickým vyšetřením (prováděno ve spodním prádle).
3. Poté přichází čas na cíleně zvolené metody a techniky na podkladě předchozího vyšetření, které si zvolím pro řešení Vašeho konkrétního problému.

MEZI TECHNIKY, KTERÉ PŘI SVÉ TERAPII NEJČASTĚJI A RÁD POUŽÍVÁM, PATŘÍ ZEJMÉNA:

TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ

Techniky měkkých tkání

Pod techniky měkkých tkání nespadá pouze klasická masáž. Měkké tkáně jsou přítomny takřka všude na lidském a v podstatě obklopují celou pohybovou soustavu. Aby pohybová soustava fungovala tak jak má, musí se tyto měkké tkáně pohybovat volně a bez odporu. Je třeba, aby byly vzájemně posunlivé ve všech svých vrstvách – kůže, podkoží a fascie. Problém této složky lidského těla začneme vnímat až tehdy, kdy je její funkce narušena a působí nám potíže. Mezi techniky měkkých tkání dále patří například protahování nebo postizometrická relaxace.

TRAKCE A KLOUBNÍ MOBILIZACE

Mobilizace
V případě kloubní blokády, tedy v případě omezeného pohybu v kloubu bez patologických strukturálních změn, je nutno využít kloubních mobilizací nebo trakcí. Jedná se o nenásilné a postupné obnovování kloubní hybnosti. Příčin, kdy může dojít k omezení pohybu v kloubu je opravdu mnoho. Mezi nejčastější však rozhodně patří přetěžování a nesprávné zatěžování kloubu. Mezi místa, kde dochází ke kloubním blokádám nejčastěji, patří krční páteř, hrudní páteř, bederní páteř, oblast SI skloubení nebo třeba ramenní kloub. Trakce jsou velmi účinné u tzv. kořenových syndromů.

DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE

DNS

Metoda Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je velmi úzce spjata s profesorem Pavlem Kolářem – v současnosti nejznámějším českým fyzioterapeutem. Je založena na tom, že svaly lidského těla jsou ovlivňovány ve své funkci nejen lokomočně (pohybově) ale také posturálně (stabilizačně). Posilování svalů nevychází pouze z jejich anatomické funkce, kdy jsou cvičení odvozena z úponu a začátku svalu. To však nestačí a je nutno uvažovat o tom, že jednotlivé svaly jsou zapojovány v tzv. biomechanických řetězcích. Biomechanické řetězce se však nedají určit pouze ze zmiňovaného začátku a úponu svalu. Metoda DNS se zaměřuje na lepší aktivaci řídících procesů centrální nervové soustavy (CNS). Pacienti jsou dle svého aktuálního stavu nastavováni do jednotlivých pozic, které vycházejí z vývojové kineziologie. Tato metoda je často využívána například při dlouhodobých bolestech zad.

SENZOMOTORICKÁ STIMULACE

 SMS
Senzomotorická stimulace je další technikou, která nám umožňuje ovlivňovat pohybový systém přes informaci z centrální nervové soustavy (CNS). Dochází zde totiž k provázanosti informace dostředivé (senzitivní) a odstředivé (motorické). Právě porucha přenosu této informace má neblahý vliv na provedení pohybu. K poruše aferentace může dojít třeba při neurologických problémech, kloubních poraněních nebo při dlouhodobém přetěžování určité oblasti lidského těla. Tato metoda byla v Česku zavedena profesorem Jandou a paní Vávrovou. Nabízí široké spektrum využití v praxi s množstvím cvičebních pomůcek (nestabilní plochy, overball, therraband a mnoho dalších) a tak se může snadno stát, že vás cvičení bude bavit.

PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE

PNF

Do třetice metoda ovlivňující centrální nervový systém (CNS). Principem metody Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) je vílené ovlivňování motorických neuronů v míše. Děje se tomu díky dostředivým impulzům, které vycházejí ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů. To jsou receptory ovlivňující polohu a pohyb člověka. Tyto motorické neurony jsou dále ovlivňovány z vyšších motorických center. Tato centra reagují na informace ze zrakových, sluchových a dotykových receptorů. Základem metody PNF jsou přesně vedené speciální hmaty a pohyby, které jsou buď aktivní nebo pasivní. Pohyb se provádí buď bez odporu, ale ve většině případů je častější adekvátně zvolený odpor. Pozice pro cvičení PNF jsou velmi variabilní a často je metoda PNF kombinována s jinými metodami.

KINESIOTAPING

Kinesiotaping

Stále populárnější metoda, která využívá jedinečné vlastnosti speciálně upravené elastické lepící pásky. Metoda kinesiotaping má opravdu široké využití a dá se aplikovat takřka na cokoliv. Princip léčby je založen na aktivaci nervové a oběhové soustavy člověka. Metoda vychází z poznatků fyziologie a kineziologie lidského těla. Ač je kinesiotaping metoda účinná, jedná se o sekundární terapii. To znamená, že je důležité, aby její samotná aplikace byla spojena s terapeutickým zákrokem. Tím se efekt terapie navyšuje. Pacient si v podstatě odnáší terapii domů a prodlužuje tak její účinek.

Garantuji Vám profesionální péči